Onderzoekend leren

Onderzoekend leren is een didactische aanpak voor het stimuleren van:

 • domeinspecifieke kennis (wetenschappelijke concepten, wiskundige procedures, ...)
 • domeinoverstijgende strategieën (onderzoeks- en ontwerpvaardigheden, ...)

Onderzoekend leren vertrekt vanuit een probleemstelling en maakt het mogelijk om: 

 • de vragende en kritische ingesteldheid van kinderen te stimuleren: kinderen leren om hun eigen mening in vraag te stellen en te herzien, leren om informatie niet meteen als juist te bestempelen, maar zich hierbij vragen te stellen zoals "Hoe komt dat?", "Waarom is dat zo?", "Hoe kan ik daar meer over te weten komen?",...
 • kinderen te stimuleren tot actief en creatief onderzoeken en ontwerpen: kinderen leren gericht waarnemen met al hun zintuigen, leren verbanden leggen tussen variabelen, leren een onderzoek palnnen en uitvoeren, leren oplossingen bedenken voor een probleem, ...

Stappen onderzoekend leren

 1. Verwonderen
 2. Verkennen
 3. Onderzoekopzetten
 4. Onderzoekuitvoeren
 5. Concluderen
 6. Presenteren

Stappen ontwerpend leren

 1. Probleem verkennen en formuleren
 2. Ideeën verzamelen en selecteren
 3. Concepten uitwerken en selecteren
 4. Prototype maken
 5. Testen en optimaliseren
 6. Presenteren

Bij onderzoekend leren gaat het dus om de stimulering van onderzoeks- en ontwerpvaardigheden die leiden tot een onderzoekende houding en niet om het aanbrengen van encyclopedische kennis ov louter leuke proefjes doen.

21ste eeuwse competenties worden gestimuleerd!