Mediawijsheid en mediageletterdheid

We leven in een snel veranderend digitaal tijdperk: eindeloos veel apps, games om te leren programmeren, diverse sociale media, een overdosis aan e-mails die we tegelijkertijd op onze laptop, smartphone en tablet moeten checken en tal van wearables die we moeten syncen met onze devices. 

Wie niet op de digitale trein springt, dreigt digibeet te worden en die digitale kloof willen we dichten.

Daarom zetten wij sterk in op e-inclusie! Iedereen hoort erbij en we sluiten niemand uit. We geloven dan ook enorm in een preventieve aanpak door de leerkrachten sterker te maken in het aanbod van digital skills zoals computationeel denken, programmeren, maar ook op het vlak van mediawijsheid. Ten slotte is onderwijs een plaats waar we ALLE kinderen (toekomstige wereldburgers) kunnen bereiken. E-inclusie start reeds in de klas op heel jonge leeftijd. We moeten er vooral op toezien dat er hard geïnvesteerd wordt in gelijke digitale rechten, ongeacht je leeftijd, achtergrond, religie, origine of gender. Tegelijkertijd willen we breed denken en inzetten op de samenwerking tussen de diverse scholen, de stad Brugge en externe partners.

Project Digidee

Basisschool De Springplank Brugge kreeg een subsidie toegewezen van DBSF= Digital Belgian Skills Fund 

Dit staat in voor het aanleren van digitale vaardigheden ter bevordering van een sterkere sociale inclusie!

Digidee is een sensibiliseringsproject gefinancierd vanuit het ministerie van Digitale Agenda o.l.v. minister De Croo

Doel: kinderen samen met ouders, grootouders en leerkrachten digitaal geletterd, mediawijs en 

DIGIHERO maken! 

Projectmakers:

Sarah De Jaegher

Nathalie David

Leilah Lierman

Sammy Roelant

http://www.digidee.be