Leerlingenparticipatie

Brigades

De kinderen maken mee het beleid van onze school. Aan de hand van 6 brigades gelinkt aan onze superhelden kunnen kinderen kiezen waar ze hun steentje bijdragen binnen onze werking.

In het begin van het schooljaar moeten alle kinderen vanaf het 1ste leerjaar kiezen voor een plaats binnen een bepaalde brigade die begeleid wordt door een voorzitter (leerkracht).

De brigades komen iedere 2 weken samen op gedurende een uurtje. Daar bepalen ze acties en gaan ze in overleg met hun medebrigadiers en de voorzitter. Er is steeds een verslaggever van de derde graad die een verslag opmaakt van de bijeenkomst.

4 keer per jaar komt een afvaardiging van alle brigades samen in een overleg met de directie. Ook hier wordt een verslag opgemaakt en meegegeven bij elk rapport. Zo is iedereen steeds op de hoogte van alle initiatieven.

We zijn ervan overtuigd dat deze manier van werken meer betrokkenheid en welbevinden bij kinderen vergroot. Ook actief burgerschap wordt zo verankerd in onze schoolwerking.

Bij iedere superheld horen steeds een aantal kerntaken. Die kertaken vormen de insparitatie voor ons beleidsplan. Zo organiseert de Stan Sportief-brigade onze sportdag en sport over de middag. Staat de STEM-brigade in voor de veiligheid op school, zet de Lisa Letter-brigade in op leesbevordering, ...