Frans vanaf de 3de kleuterklas

3de kleuterklas

De Entiteit Curriculum (ex-DVO of Dienst voor Onderwijsontwikkeling) vergelijkt taalsensibilisering en taalinitiatie met watergewenning. Net zoals watergewenning de ideale voorbereiding is op de eigenlijke zwemles, zo vormen taalsensibilisering en taalinitiatie een goede voorbereiding op de latere taallessen. 

Met de methode Pistache brengen we  kinderen op vroege leeftijd op een prettige, speelse manier in contact met de Franse taal. Frans wordt gebruikt als middel om Pistache en zijn vriendjes te leren kennen en om heel wat leuke dingen te doen. Zo kunnen we kinderen al op jonge leeftijd vertrouwd maken met de Franse taal. Het gaat hier om taalsensibilisering en taalinitiatie Frans.

"La valise de Pistache" houdt rekening met verschillende stapjes bij het aanleren van een taal: horen, begrijpen en spreken.In de eerste plaats bieden we klanken, woorden en structuren aan in een begrijpelijke context en met veel herhaling. Spelenderwijs legt het kind een klank- en woordregister aan. We hebben daarbij geduld nodig, want het kind heeft recht op een "stille periode". Tijdens die periode zien we nog geen resultaat, maar er gebeurt al heel veel.


3de graad

Vanaf de 3de graad krijgen de kinderen een degelijke voorbereiding op de overstap naar het secundair onderwijs.  De nadruk wordt gelegd op communicatie.  Kinderen worden gestimuleerd om zich te durven uiten in het Frans.
Onze leerkrachten werken samen met vakleerkrachten Frans uit de Middenschool Brugge om via co-teaching hun activiteiten nog te verrijken.