Leerlingenparticipatie

Brigades

De kinderen maken mee het beleid van onze school. Aan de hand van 6 brigades gelinkt aan onze superhelden kunnen kinderen kiezen waar ze hun steentje bijdragen binnen onze werking.

In het begin van het schoolaar moeten alle kinderen vanaf het 1ste leerjaar solliciteren voor een plaats binnen een bepaalde brigade die begeleid wordt door een voorzitter (leerkracht).

De brigades komen tweewekelijks samen op vrijdagnamiddag het laatste halfuur van de dag. Daar bepalen ze acties en gaan ze in overleg met hun medebrigadiers en de voorzitter. Een leerling van de derde graad maakt een verslag op van de bijeenkomst.

4 keer per jaar komt een afvaardiging van alle brigades samen in een overleg met de directie. Ook hier wordt een verslag opgemaakt en meegegeven bij iedere rapport. Zo is iedereen steeds op de hoogte van alle initiatieven.

We zijn ervan overtuigd dat deze manier van werken meer betrokkenheid en welbevinden bij kinderen vergroot. Ook actief burgerschap wordt zo verankerd in onze schoolwerking.