Instapdata kleuter

Kleuters mogen vanaf 2,5 naar de kleuterschool. Afhankelijk van hun geboortedatum mogen ze op bepaalde data instappen.

Schooljaar 2019-2020

Kinderen geboren t.e.m.

komen na…..

dus vanaf…

02/03/17

Zomervakantie

02/09/19

04/05/17

Herfstvakantie

04/11/19

06/07/17

Kerstvakantie

06/01/20

03/08/17

Instap 1 februari

03/02/20

02/09/17

Krokusvakantie

02/03/20

20/10/17

Paasvakantie

20/04/20

25/11/16

Hemelvaart

25/05/20

Kleuters die twee jaar en zes maanden worden op een instapdag, kunnen op die dag in het kleuteronderwijs ingeschreven en onmiddellijk toegelaten worden.
Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag ingeschreven en toegelaten worden in de school zonder rekening te houden met de instapdagen.

Meer info op:

http://onderwijs.vlaanderen.be/naar-de-kleuterklas
http://onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter