Campus

Howest (lerarenopleiding)

Onze school heette vroeger de Oefenschool en was verbonden aan de Rijksnormaalschool. In deze school zetten leekrachten in spe hun eerste stappen in het onderwijs.

Onze school is nu autonoom  maar werkt nog steeds nauw samen met de lerarenopleiding. Zo komen studenten hier vaak op bezoek om lessen bij te wonen of stage te doen. Onze leerkachten zijn ook opegleid en ervaren in het werken met beginnende leerkrachten. Ook werken we nauw samen met de onderzoekers van de Hogeschool en zijn we steeds op de hoogte van de innovaties in het onderwijs. We zijn er dan ook steeds als de kippen bij om deze te emplementeren. 

Howestwww.howest.be

Middenschool Brugge Centrum

Onze school is naast de Middenschool gelegen. Met deze school werken we vooral samen om een vlotte doorstroom naar het secundair te realiseren. Onze leerkrachten van de derde graad zitten geregeld samen met vakspecialisten van deze school om de leerstof op elkaar af te stemmen. De meeste kinderen van onze school stromen dan ook vlot door naar deze school.

MS Brugge

www.msbruggecentrum.be