Een vangnet ga ik je niet geven. Een springplank kun je krijgen.

De technische en wetenschappelijke ontwikkelingen in de maatschappij van de 21ste eeuw zijn van dergelijke aard, dat een grote focus op STEM (science, technology, engineering, maths) in het onderwijs onvermijdelijk is.

Daarom zetten we het onderzoekend leren centraal reeds vanaf de kleuterklas. We geloven dat er in elk kind een uitvinder schuilt. Zij zullen hun steentje bijdragen aan de snel veranderende maatschappij. De uitbouw van een leergemeenschap, een goed nascholingsplan en uitwisselingen met het buitenland zorgen ervoor dat wij als team deze uitdaging aankunnen.

 

 

Inschrijvingen
Opendeur
Facebook